devanagari characters a a along ilong u ulong r rlong l e ai au am ka ki kilong ku kulong kr krlong kl ke kai ko kau ka ga gha nadot na na3 na2 ma ca cha ja ta ta2 tha tha2 da da2 dha dh pa pha ba bha ya ra va sa sa2 sa3 ha kah