ScM Students

 

 

Husain Alqattan
B&H 122    Contact

 

 

 

 

William Blaine
B&H 120    Contact

 

 

 

 

Robert Bretz
B&H 122   Contact

 

 

 

 

Alexander Chinchilli 
B&H 120   Contact

 

 

 

 

Zijun Cui 
B&H 120   Contact

 

 

 

 

David Gabriel Maselli
B&H 122    Contact

 

 

 

 

Dante Gordon
B&H 120    Contact

 

 

 

 

Guanyang He
B&H 122   Contact

 

 

 

 

Yehui He
B&H 122   Contact

 

 

 

 

Jiayuan Hu
B&H 120   Contact

 

 

 

 

Shuyuan Hu
B&H 120   Contact

 

 

 

 

Shubham Kanodia
B&H 120   Contact

 

 

 

 

 Adrian Lam
B&H 120   Contact

 

 

 

 

Shayan Lame
B&H 120   Contact

 

 

 

 

Shuyi Li
B&H 120    Contact

 

 


 

Han Liang
B&H 120    Contact

 

 


 

Shu Liu
B&H 120    Contact

 

 


 

 Lidong Ma
B&H 120    Contact

 

 

 

 

 Zidong Ma
B&H 122    Contact

 

 

 

 

Maria Eleni Moustaka
B&H 120    Contact

 

 

 

 

Rachel Pedersen
B&H 120    Contact

 

 

 

 

 Rui Pu
B&H 120
    Contact

 

 

 

 

 Juhi Rajhans
B&H 120
    Contact

 

 

 

 

 Christopher Roth
B&H 120
    Contact

 

 


 

 Tianxudong Tang
B&H 120
    Contact

 

 

 

 

Tianwei Wang
B&H 120
    Contact

 

 

 

 

Chenwei Wang
B&H 122  Contact

 

 

 

 

Minchao Wang
B&H 122    Contact

 

 


 

 Michael Warnock
B&H 120
    Contact

 

 


 

Mengchun Wu
B&H 122    Contact

 

 

 

 

 Jinjing Yi
B&H 120
    Contact

 

 

 

 

Dewen Zhong
B&H 120
    Contact

 

 

 

 

Zekun Zhuang
B&H 122
    Contact