David Winton Bell Gallery

Past Exhibitions

< previous  |  play  |  next >

A Gan, Bin Xin Li, Chao Yuan, Da Sheng Zhang, Dong Da Lin, Guo Ri Huang, He Xianbao, Hong Li, Hua Dong Zhao, JieHUi Mo, Ji Lin Wang, Jin Shui Li, Li Mao Liu, Lin Haoxing, Qinghe Liu, Ren Guopan, Rong Xiang, Rui Ran Li, Shu Bin Liu, Tianyin Wu, Wang Wen Liang, Wu Seng, Xia Liu, Xian Feng Hu, Xiao Li, Yi Li, Yu Lin, Zeng Jie, Zhan Jin Huang, Zhan Yu Jiang, Zhao Xue Liao, Zhenhui Qing, Zhi Bin Huang, Zhong Huang, Zhu Chao, Zhu Yan, Zhu Hui Liu, Zongzhe Lin, Zu Guo Jing
Self-Portrait Project, 2011
Oil on Canvas
Reuben Coto, Kevin Downs, Gary N. Dubois, Pat Elliot, Jessica Gath, John C Gonzalez, Francisco Gonzalez, Kevin Simpson, Nicole Simpson, Rob Walker, Thomas Willis
Home Depot House, 2013–2014
Mixed media

Commissioned as part of the 2013 deCorcova Biennial.

Artists unknown
100 Bundles of Flowers (Detail), 2009
Oil on canvas

Purchased at A.C. Moore at three retail locations outside Boston, Massachusetts in 2009. 

Bian Meizhu, Cao Ying, Cheng Feilong, Gao Hongsheng, Guo Chunming, Hang Tu, He Guofu, He Qun, He Wei, Hu Xiulan, Jiang Dongmei, Jiang Wuqiang, Jiang Xiaosan, Lai Jinhua, Lang Xiangli, Li Fei, Li Le, Li Sheng, Li Sisheng, Li Yanting, Liang Jue, Liao Zhicheng, Lin Hua, Liu Hongdan, Long Bo, Long He, Ma Da, Nana, Song Zhigao, Tang Xuefeng, Tang Yingfu, Tian Guang, Tian Yu, Wang Mei, Wang Wei, Xiao Hui, Xiao Min, Xicai, Xu Wenda, Xu Zhongzhi, Zhang Kun, Zhang Liming, Zhang Qian, Zhang Shen, Zhao Jie, Zheng Hewu, Zheng Yunfei, Zhiwei, Zhong Haiyan, Zhou Chun, Zou Xiao
Every Artists' Favorite Color, 2010
Oil on canvas
Tim Partridge, Hamilton Alvarez, and Jodeson Francisco
Family Meal, 2013
Restaurant menu and prepared meals

Commissioned as part of Odd Spaces, a one-day performance art exhibition at the Museum of Fine Arts, Boston. Courtesy the Museum of Fine Arts, Boston.

John C Gonzalez, Juan Reyes, Pamela Rodgers, Julin Sanchez, Philip Taylor, Julin Vasquez
Bel Terra Collaborative Garden, 2016
Seasonal plants, mulch, gravel, stone, water, plastic, plywood, drywall, lumber

 

Photograph by Jesse Banks III

John C Gonzalez and participants
Daily Square, 2016
House paint, paint cans, painting apron, paintbrushes, plywood

 

Photograph by Jesse Banks III

Rolly Bagasala
The Last Sculpture, 2014
Bangkal wood

 

In background:

Ludimar Agbada
Wild & Sadness, 2014
Narra wood

Leo Magadia
Untitled, 2014
Gmelina wood

Bayani D. Cagayat
Untitled, 2014
Gmelina wood

 

Photograph by Jesse Banks III

Meg Elkinton and Shane Godfrey
Artist Profile: John Gonzalez, Home Depot House, 2014
Digital Video

Big Red & Shiny, Issue #18, 2014

Courtesy of Big Red & Shiny