Brown University On-Line Czech Literary Anthology
Antologie českých literárních textů Univerzity Brownovy

Acknowledgements

The project team gratefully acknowledges permission of the following contemporary authors to use the texts below:
 
Alexandra Berková
Kdybytí
O malé bílé cedulce
 
Pavel Řezníček
Blbec
 
Zdeněk Svěrák and Ladislav Smoljak
Náš Jára Cimrman
 
Josef Škvorecký
Dobře prověřená Lizetka
Kterak došlo k mému sňatku

home buttonCurrently selected: About this site buttonUser's Guide buttonList the texts buttonresources buttongrants button