Brown Univ. Czech Anthology: Contents, by Author
Brown University On-Line Czech Literary Anthology
Antologie českých literárních textů Univerzity Brownovy
Contents (sorted by author, title, date of publication, topic, or reading level.)

Berková, Alexandra
      Kdybytí   bullet  Text
      O malé bílé cedulce  bullet  Text
Čapek, Karel
      Básník  bullet  Text  bullet Exercises
      Malé a velké  bullet  Text
      Malí národové  bullet  Text
      Naši hosté a my  bullet  Text
      O lyrickém zloději  bullet  Text
      O tom humoru  bullet  Text
      Pohádka o psím ocásku  bullet  Text
          (Excerpt from Pohádky pro Dášeňku, aby tiše seděla)
      Pomoc!  bullet  Text
      Povídka starého kriminálníka  bullet  Text
      Přísloví  bullet  Text
      Šlépěje  bullet  Text

Čapek, Karel, continued
      Tribunál  bullet  Text
      Zločin v chalupě  bullet  Text
Erben, Karel Jaromír (ed.)
      Dlouhý, Široký a Bystrozraký  bullet  Text
Hašek, Jaroslav
      Obecní Volby  bullet Text, parts: 1 2 3
Řezníček, Pavel
      Blbec  bullet  Text
Svěrák, Zdeněk and Smoljak, Ladislav
      Náš Jára Cimrman  bullet  Text  bullet  Exercises
Škvorecký, Josef
      Kterak došlo k mému sňatku  bullet  Text
      Dobře prověřená Lizetka  bullet  Text
Vyskočil, Ivan
      Takové torzo, to by si teprv žilo!  bullet  Text
.
home buttonCurrently selected: About this site buttonUser's Guide buttonList the texts buttonresources buttongrants buttonConsultants button