Brown Univ. Czech Anthology: Contents, by Date
Brown University On-Line Czech Literary Anthology
Antologie českých literárních textů Univerzity Brownovy
Contents (sorted by author, title, date of publication, topic, or reading level.)
Note: sorting by publication date may be problematic, especially with texts that appeared during times of censorship. It is thus useful to bear in mind that some texts may not reflect events and views contemporaneous with the time of their publication.

Published in the nineteenth century:
      1865, Karel Jaromír Erben (ed.), Dlouhý, Široký a Bystrozraký  bullet  Text
Published before World War II:
      1917, Karel Čapek, Pomoc!  bullet  Text
      1921, Karel Čapek, Tribunál  bullet  Text
      1922, Jaroslav Hašek, Obecní volby  bullet  Text, parts: 1 2 3
      1924, Karel Čapek, Naši hosté a my  bullet  Text
      1926, Karel Čapek, Malé a velké  bullet  Text
      1927, Karel Čapek, Malí národové  bullet  Text
      1929, Karel Čapek, Básník   bullet  Text  bullet  Exercises
        Karel Čapek, Šlépěje  bullet  Text
      1930, Karel Čapek, O lyrickém zloději   bullet  Text
        Karel Čapek, Povídka starého kriminálníka  bullet  Text
      1930, Karel Čapek, Zločin v chalupě  bullet  Text
      1931, Karel Čapek , Přísloví  bullet  Text
      1932, Karel Čapek, Pohádka o psím ocásku (Excerpt from Pohádky pro Dášeňku, aby tiše seděla)  bullet  Text
      1935, Karel Čapek, O tom humoru  bullet  Text
Published after World War II:
      1955, Josef Škvorecký, Dobře prověřená Lizetka  bullet  Text
      1965, Josef Škvorecký, Kterak došlo k mému sňatku  bullet  Text
      1966, Ivan Vyskočil, Takové torzo, to by si teprv žilo!   bullet  Text
      1986, Alexandra Berková , Kdybytí   bullet  Text
        Alexandra Berková, O malé bílé cedulce  bullet  Text
      1987, Zdeněk Svěrák and Ladislav Smoljak, Náš Jára Cimrman  bullet  Text  bullet  Exercises
      1993, Pavel Řezníček, Blbec  bullet  Text
home button Currently selected: About this site button User's Guide button Help with fonts button Help with audio button List the texts button resources button grants button Consultants button