ScM Students

Master's Office Space: Barus & Holley 120

 

William Blaine
Contact

 

Robert Bretz
ContactWilliam Brockmueller
Contact

 

Alexander Chinchilli
Contact

 

 

 

Zijun Cui
Contact

 

Isaac Fugate
Contact

 

Dante Gordon
Contact

 

 

Jiayuan Hu
Contact

 

 

 

Hanzhi Jiang
Contact

 

Ashwini Kannan
Contact

 

Shubham Kanodia
Contact

 

Ekapob Kulchoakrungsun
Contact

 

Adrian Lam
Contact

 

Shayan Lame
Contact

 

Shuyi Li
Contact

 

 

 

Han Liang
Contact

 

Runxuan Liu
Contact

 

Shu Liu
Contact


Conghuan Luo

Contact

 

Lidong Ma
Contact

 

Qiang Miao
Contact

 

Daniel Norman
Contact

 

Angela Pizzuto
Contact


Rui Pu

Contact

 

Juhi Rajhans
Contact

 

Timo Simnacher
Contact 

 

Tianxudong Tang
Contact

 

Chenwei Wang
Contact  

 

Yang Wang
Contact

 

Michael Warnock
Contact

 

Chunshu Wu
Contact

 

Liangtai Xing
Contact

 

Weilin Yao
Contact

 

Jinjing Yi
Contact

 

Fan Zhang
Contact

 

Tianyi Zhou
Contact

 

Junjie Zhu
Contact